31 marzo 2009

El Valedor do Pobo admite el recurso de los vecinos del Castrillón y Eirís por el tema Penamoa

Recurso admitido por el Valedor do Pobo

Será porque les ha tocado a ellos, o a lo mejor es porque son reivindicativos, pero desde luego la AVV O CRUCEIRO-OZA-URBANIZACIÓN SOTO se encuentra sola y sin apoyos por parte de la mayoría de entidades vecinales en el tema del realojo encubierto de 22 familias chabolistas en un mismo edificio. El tiempo dará y quitará razones.

1 comentario:

Anónimo dijo...

O tempo vai colocando a cada un no seu sitio. E o Alcalde e a longueira sairán outra vez co conto do racismo, da manipulación, da esaxeración, da desorbiración???? Son capaces. Desfagan este sinsentido que non é conveniente nin adecuado para a integración. Queremos integración real, efectiva e solidaria, non realoxos encubertos e irresponsables que traen o gravísimo problema da creación dun gueto na cidade.