27 abril 2011

Contacta con nós o partido CONVERXENCIA XXI

Puxéronse en contacto co blogue dende o novo partido CONVERXENCIA XXI, o cal quere dar a coñecer o seu proxecto. É un partido recén nado fai 2 anos e que se definen como un partido que entronca coa mellor tradición da nosa cidade, galeguista e liberal.

Aproveitamos para facerlle hoxe mismo unha pequena enquisa remitida a D.Marcos Lema Rodríguez , candidato á Alcaldía da cidade da Coruña e que publicaremos no momento que nos sexa contestada.

¿En qué barrio vive da nosa cidade?

Defina en tres palabras o proxecto do seu partido para A Coruña.

¿Cales son os proxectos para o barrio do Ventorrillo?

A falta de aparcamento é unha das nosas queixas principais, ¿cómo nos daría solución?

¿A favor ou en contra da ampliación de Alvedro?

Levamos 28 anos co problema enquistado de Penamoa. ¿Qué faría vostede se gobernase a partir do 23 de Maio?

¿Cántos afiliados teñen na cidade da Coruña?

¿Pensa que poden convivir tantos centros comerciais xuntos aos máis débiles como o pequeno comercio?

¿Qué opina do botellón e qué faría ao respecto?

10º A primeira decisión que tomaría ao chegar á Alcaldía.

No hay comentarios: